Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemeen Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Prullemieke.be houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Annulering van uw bestelling Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een email te sturen ter annulering van uw bestelling. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Prullemieke.be het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien de bestelling later wordt geannuleerd wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Levering Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Prullemieke.be streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Prullemieke.be echter niet verplicht. Wij verzenden via Bpost. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. U kan ook kiezen om uw bestelling te laten leveren in een kiala-punt, of deze zelf af te halen aan ons magazijn. Voor deze laatste optie, dient u een afspraak te maken via prullemiekecreations@gmail.com. Prijzen De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Mochten er meerdere promotionele acties tegelijktijd van kracht zijn dan kan per aankoop slechts 1 van deze acties gebruikt worden. Wij hanteren dus GEEN korting op korting. Zetfouten Voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de site of andere publicitaire mailings, e-mailings of op internet kan Prullemieke.be geen aansprakelijkheid aanvaarden. Verzendkosten Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend. Als bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten vragen wij een vast bedrag. Bij de opgave van uw bestelling ziet u precies hoeveel deze kosten zijn. Voor zendingen binnen België geld een standaard tarief van €5.00. Wij vragen GEEN verzendkosten voor bestellingen in België met een orderwaarde van meer dan €100,-. Voor Nederland is dit minimunbedrag €150,-. Voor meer info over verzendkosten kunt u altijd mailen naar prullemiekecreations@gmail.com. Indien een pakket retour komt bij prullemieke.be zal er contact met u opgenomen worden. Hier zal u de keuze hebben opnieuw verzendingskosten te betalen of uw bestelling te annuleren. Indien u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren wordt het bedrag van uw artikel teruggestort, de verzendingskosten niet. Waar levert Prullemieke.be Prullemieke.be levert uitsluitend in Nederland en België. Betaling Betaling van uw bestelling kan op een van de volgende manieren: Bankoverschrijving U kunt via een bankoverschrijving betalen. U ontvangt na het plaatsen van de order automatisch een email met daarin alle gegevens die u nodig heeft om de bankoverschrijving in orde te maken. Zodra uw betaling binnen is, nemen wij uw order in behandeling. Paypal U heeft hiervoor een Paypal account nodig. U wordt rechtstreeks via onze site naar een betaalsite van paypal gestuurd. Voor betaling met paypal rekenen wij een kost aan van 1%. Zichttermijn Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd wordt. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Paperpads.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Aansprakelijkheid tijdens verzending Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij Bpost Gegevensbeheer Indien u een bestelling plaatst bij Prullemieke.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Prullemieke.be. Prullemieke.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Prullemieke.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Prullemieke.be maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een account maakt bij Prullemieke.be wordt u automatisch aangemeld voor deze mailinglijst. Garantie Prullemieke.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Overeenkomst Prullemieke.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Afbeeldingen en specificaties Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Prullemieke.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Prullemieke.be zonder onze toestemming hiervoor. Retourneren en omruilen van artikelen Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Neem hiervoor contact op met prullemiekecreations@gmail.com Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden. De te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld te worden via ons ticketsysteem. De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd. Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 40% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel Zichttermijn en kunnen niet geruild worden. De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Prullemieke.be accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. Klachten Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Prullemieke.be heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, per e-mail: prullemiekecreations@gmail.be . De portokosten voor het retourneren van een artikel zijn voor de klant Overmacht Prullemieke.be heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Prullemieke.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Vragen, klachten en opmerkingen Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met ons.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop